Sydvaranger

Sydvaranger har ambisjoner om å gjenoppta gruvedrift i Kirkenes, og planlegger å produsere høykvalitets magnetitt-jernmalm.

Prosjektet er nå inne i en spennende fase med mye aktivitet. For å sikre en langsiktig og bærekraftig oppstart jobber selskapet nå med å fullføre et omfattende planleggings-, miljø- og vedlikeholdsarbeid.

Careers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Work with us

This is some text inside of a div block.

Job opportunities

This is some text inside of a div block.

Apprenticeships

This is some text inside of a div block.

Historie

Gruvedriften har en lang og rik historie i Sør-Varanger. Gruveinspektør Tellef Dahll påviste forekomster av jernmalm allerede i 1866, og i 1905 fikk Christian A. Anker utvinningsrett. Tysk, svensk og norsk kapital ble investert i 1906, og det første lasset med malm gikk fra Bjørnevatn til Kirkenes i 1910. Tettstedene Kirkenes og Bjørnevatn ble bygget opp rundt gruveaktiviteten.
Les mer

Nyheter

January 24, 2019

Sydvaranger - vedtak om tildeling av driftskonsesjon

Sydvaranger Eiendom AS mottok 23. januar 2019 driftskonsesjon med vilkår fra Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF). Vedtaket er i stor grad samsvarende med varselet om vedtak av 5. november 2018. Enkelte vurderinger og begrunnelser er endret. Sydvaranger og våre rådgivere vil i løpet av de neste dager studere vedtaket nærmere med sikte på å klarlegge de begrensninger og konsekvenser vedtaket innebærer. Det er overveiende sannsynlig at Sydvaranger vil måtte klage til Næringsdepartementet.
Les mer
October 31, 2018

Ny partner for Sydvaranger – et viktig skritt mot gjenåpning av gruven.

Sydvaranger AS har inngått en avtale med Orion Mine Finance om utviklingen av Sydvarangers jernmalmressurs. Sydvaranger har som mål å gjenoppta driften i 2019. Avtalen forutsetter at en driftskonsesjon med tilfredsstillende vilkår kommer på plass i løpet av kort tid, samt at Orions investeringskomite gir sin endelige tilslutning til investeringen.
Les mer
June 8, 2018

Vi jobber videre!

Vi syns det er veldig positivt at et stort flertall i kommunestyret 23. mai stilte seg helhjertet bak videre gruvedrift i Kirkenes. Nå skal Direktoratet for Mineralforvaltning behandle søknaden. Sydvaranger vil med mer enn 400 arbeidsplasser skape grobunn også for andre industriforetak i kommunen. En av de aller viktigste elementene som skal til for å sikre oppstart, er forutsigbarhet og langsiktighet fra forvaltningens side.
Les mer
HjemOm ossProduktBærekraftNyheterKontaktFacebookLinkedIn
Sydvaranger Industriområde, 9900 Kirkenes, Norge
Sydvaranger © 2018. All rights reserved.