Helse- og sikkerhet

Sydvaranger Gruve AS – Helse- og sikkerhetspolitikk

Sikkerhet er en kjerneverdi i dette selskapet, en verdi som understreker måten vi arbeider og utfører forretninger på. Vårt mål er å skape et sunt og sikkert arbeidsmiljø for alle som arbeider på vårt anlegg, som besøker vår virksomhet eller som vi gjør forretninger med.

Det er et ledelsesansvar å gå foran som et godt eksempel og utvise lederskap i bruk av styringssystemer og prosedyrer som fremmer positive holdninger til sikkerhet, men hver enkelt har et personlig ansvar for hans eller hennes egen sikkerhet, i tillegg til sikkerheten og helsen til hans eller hennes arbeidskollegaer.

Vi mener sikkerhet er en holdning, et tankesett og at hver jobb, hver handling og hver oppgave vi utfører kan gjøres med sikkerhet som første hensyn. Vi vil etterstrebe beste praksis i alle saker relatert til sikkerhet.

Kirkenes, 1.11.2009

John Sanderson
Administrerende direktør