Miljø

Seaside view

Sydvaranger Gruve legger stor vekt på de miljømessige sider ved driften og har som mål å sikre bærekraftig utvikling og at belastingen som legges på naturen skal være så lav som mulig.

All gruvedrift innebærer inngrep i naturen, men gjennom satsing på forskning, utprøving, måling og overvåking jobber vi for at ulempene skal oppleves som akseptable av myndighetene og av lokalbefolkningen.

Her ser du noen av aktivitetene vi jobber med for å nå målet