Pressemelding 26. oktober 2010

Sydvaranger Gruve fikk besøk av Neptune Network
July 12, 2010
De første lærlingene er nå på plass
December 3, 2011

Sydvaranger Gruve AS har i dag mottatt et vedtak fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) datert 25. oktober 2010.
KLIF legger i dette vedtaket til grunn at ett av kjemikaliene som brukes i vår virksomhet (Magnafloc 1707) utgjør et miljømessig dårligere alternativ enn kjemikaliet Magnafloc 155 som tillatelsen var basert på. KLIF mener videre at utslipp av Magnafloc 1707 ikke er omfattet av vår gjeldende utslippstillatelse, og at dette ikke lovlig kan benyttes før bedriften eventuelt har innhentet en tillatelse til dette.
Sydvaranger Gruve AS har avtalt møte med KLIF denne uken for å få en nærmere redegjørelse for vedtaket og bakgrunnen for KLIFs syn på Magnafloc 1707. Vi har i påvente av dette møtet midlertidig stanset bruken av Magnafloc 1707.

Comments are closed.